Kurslarımız Hakkında
Klinisyenler İçin İstatistik-2 Kursu
Klinisyenler İçin İstatistik-1 Kursu
Klinisyenler için Araştırma Planlama Kursu
Klinisyenler İçin Makale Yazımı Kursu
Ölçme ve Değerlendirme Kursu
Klinisyenler İçin İstatistik-1 ONLINE
Tamamlanmış Kurslarımız
Kurslarımız Hakkında
Türkiye Acil Tıp Akademisi aşağıdaki kursları düzenlemektedir. Bu kurslar planlamaya alındıkça bu form aracılığıyla ön kayıt yaptırabilirsiniz. Ön kaydınız uygun görülürse (her kursun katılımcı kriterleri farklıdır) kesin kayıt yaptırmanız için size e-posta gönderilecektir.

SÜREKLİ YAPILAN KURSLAR
- Online İstatistik-1 Kursu 14  gün, 1000 TL
- Klinisyenler için İstatistik 1 - 2 gün, 1000 TL (Pandemi nedeni ile askıda)
- Klinisyenler için İstatistik 2 - 2 gün, 1000 TL (Pandemi nedeni ile askıda)
- Klinisyenler için Araştırma Planlama - 2 gün, 1000 TL (Pandemi nedeni ile askıda)
- Klinisyenler için Makale Yazma - 2 gün, 1000 TL (Pandemi nedeni ile askıda)
- Ölçme ve Değerlendirme - 2 gün, 900 TL (Pandemi nedeni ile askıda)
- Literatür Tarama, yarım gün - Kurslar Günleri Kongresinde yapılmaktadır
- Bildiri Hazırlama, yarım gün - Kurslar Günleri Kongresinde yapılmaktadır
- Yardımcı Yazılımların Kullanımı, yarım gün - Kurslar Günleri Kongresinde yapılmaktadır
- Hayvan Deneyi Modelleri Kursu


TALEP İLE YAPILAN KURSLAR

- Klinisyenler için Makale Okuma ve Değerlendirme Kursu (critical appraisal) - 1 gün
- Klinisyenler için Hakemlik - 1 gün
- Kanıta Dayalı Tıp - 2 gün
- Eğitimde elektronik kaynakların kullanımı - 1 gün


SORULARINIZ İÇİN: atak@tatd.org.tr

Acil Tıp Akademisi Başkanı: Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu -serefkeremcorbacioglu@gmail.com
Acil Tıp Akademisi Genel Sekreteri: Doç. Dr. Gökhan Aksel - gokhanaksel@gmail.com
İstatistik Kursları Koordinatörü: Prof. Dr. Murat Pekdemir - pekdemirm@gmail.com
Araştırma Planlama Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Orhan Çınar - orhancinar@yahoo.com
Ölçme Değerlendirme Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Cem Oktay - cemoktay@akdeniz.edu.tr
Makale Yazma Kurs Koordinatörleri: Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu ve Doç. Dr. Gökhan Aksel
Klinisyenler İçin İstatistik-2 Kursu

Klinisyenler İçin İstatistik-2 Kursu

 

Kursun Amacı

En eski ve klasik kursumuz İstatistik 1'i tamamlayan bu kursumuzda (eski adıyla: ileri

istatistik) 2 gün içinde klinisyenlerin ihtiyacı olan tüm istatistiksel analiz metotları uygulamalı

olarak anlatılmış ve tamamlanmış olacaktır.

 

Kurs Planı

Kurs her iki gün için sabah 9'da başlayıp 17'de bitecek şekilde planlanmıştır.

 

Katılım Şartları

Bu kursa katılım için tercihan TATD İstatistik 1 kursu ya da dengi bir kursun tamamlanmış

olması zorunlu olup sertifika ibraz etmeniz istenecektir.

Öncesinde Araştırma Planlama Kursumuza katılmış olmanızı tavsiye ederiz. Bu kurstan

önce metodoloji, araştırma planlama ve dizayn konularında da bilgi sahibi olunması çok

daha verimli olmanızı sağlayacaktır.

 

Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni

Bu kursun oturma düzeni U düzenidir.

Katılımcı sayısı 25’dir.

 

Kursa nasıl kayıt yaptırırım?

Önkayıt yaptıranlara kayıtlar alınmaya başlandığında kesin kayıt için e-posta ile kayıt ücreti

ödeme linki gönderilecektir. Ödemesini belirtilen süre içinde tamamlayanların kayıtları

onaylanacaktır. Kaydını tamamlamayanlar yerine belirtilen süre sonunda yedek listeden

kursiyer davet edilecektir.

 

Kurs fiyatı ve dahil olanlar: Kurs ücreti 1000 liradır.
 • Sabah Kahvaltıları
 • Gün için sınırsız sıcak soğuk içecek ve tatlı-tuzlu ikramlar
 • Kurs algoritmalar kitapçığı
 • Pratikler kitapçığı
 • Defter, kalem ve TATD ATAK Kupası
 • İsme özel hazırlanmış sunum ve veri dosyalarının bulunduğu USB
 • Kursa özel online sunum ve veri dosyaları klasörü
 • Kursa özel Whatsapp iletişim grubu

 

Getirilmesi gerekenler

İçerisinde SPSS ve Jamovi yüklü kendinize ait internete kablosuz bağlanabilen bir dizüstü

bilgisayar getirmeniz gerekmektedir.

 

Kurs Konuları ve Programı
 • Korelasyon
 • Uyum
 • Bland-Altman
 • Örneklem büyüklüğü hesabı
 • Lineer regresyon
 • Lojistik regresyon
 • Sağkalım analizi, Kaplan-Meier Eğrileri, Cox regresyon
 • Tekrarlı Ölçümler: Repeated measures ANOVA, Friedman
 • MANOVA
 • ANCOVA
 • MANCOVA

 

Örnek Program
 1. GÜN

08:30 – 09:00 Kahvaltı, tanışma

09:00 – 09:15   Açılış, kursun tanıtımı - Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

09:15 – 09:45 Korelasyon - Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ

09:45 – 10:10 Pratik - Tüm eğitmenler

10:10 – 10:30 - ARA

10:30 – 11:30 Uyum araştırılması - Doç. Dr. Nurettin Özgür DOĞAN

11:30 - 12:00 Pratik - Tüm eğitmenler

12:00 – 13:30 - ÖĞLE ARASI

13:30 – 14:00 Örneklem büyüklüğü - Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

14:00 – 14:40 Lineer Regresyon  - Doç. Dr. Orhan ÇINAR

14:40 - 15:00 Pratik  - Tüm eğitmenler

15:00 – 15:20 - ARA

15:20 – 16:10 Lojistik Regresyon  - Prof. Dr. Murat ERSEL

16:10 – 16:45 Pratik  - Tüm eğitmenler

16:45 – 17:00 Gün sonu değerlendirmesi  - Prof. Dr. Murat PEKDEMİR  

 1. GÜN

08:30 – 09:00 Kahvaltı

09:00 – 09:45 Sağkalım Analizi  - Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

09:45 – 10:10 Pratik  - Tüm eğitmenler

10:10 – 10:30 - ARA

10:30 – 11:30 Tekrarlı Ölçümler  - Doç. Dr. Haldun AKOĞLU

11:30 – 12:00 Pratik - Tüm eğitmenler

12:00 – 13:30 - ÖĞLE ARASI

13:30 – 15:00 MANOVA, ANCOVA  - Doç. Dr. Haldun AKOĞLU

15:00 – 15:30 - ARA

15:30 – 16:30 Pratik - Tüm eğitmenler

16:30 – 16:45 Soruların cevaplanması  - Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

16:45 – 17:00 Kapanış, sertifika töreni

 

Klinisyenler İçin İstatistik-1 Kursu

Klinisyenler İçin İstatistik-1 Kursu

 

Kursun Amacı

En eski ve klasik kursumuz (eski adıyla: temel istatistik) olan bu kursumuzda 2 gün içince

temel istatistiksel analiz metotlarını uygulamalı olarak öğretmekteyiz.

Bu kurstan önce metodoloji, araştırma planlama ve dizayn konularında bilgi sahibi olunması

çok daha verimli olmanızı sağlayacaktır. Kurslarımızın doğal düzeni olan Araştırma

Planlama, İstatistik 1, Makale Yazma, İstatistik 2 en verimli sıradır. Bu kursumuz öncesinde

Araştırma Planlama Kursumuza katılmış olmanızı tavsiye ederiz.

 

Kurs Planı

Kurs her iki gün için sabah 9'da başlayıp 17'de bitecek şekilde planlanmıştır.

 

Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni

Bu kursun oturma düzeni sınıf düzenidir.

Katılımcı sayısı 22’dir

 

Kursa nasıl kayıt yaptırırım?

Önkayıt yaptıranlara kayıtlar alınmaya başlandığında kesin kayıt için e-posta ile kayıt ücreti

ödeme linki gönderilecektir. Ödemesini belirtilen süre içinde tamamlayanların kayıtları

onaylanacaktır. Kaydını tamamlamayanlar yerine belirtilen süre sonunda yedek listeden

kursiyer davet edilecektir.

 

Kurs fiyatı ve dahil olanlar: Kurs ücreti 1000 liradır.
 • Sabah Kahvaltıları
 • Gün için sınırsız sıcak soğuk içecek ve ikramlar
 • Öğle yemekleri
 • Kurs algoritmalar kitapçığı
 • Pratikler kitapçığı
 • Defter, kalem ve TATD ATAK Kupası
 • İsme özel hazırlanmış sunum ve veri dosyalarının bulunduğu USB
 • Kursa özel online sunum ve veri dosyaları klasörü
 • Kursa özel Whatsapp iletişim grubu

 

Getirilmesi gerekenler

İçerisinde SPSS yüklü kendinize ait bir dizüstü bilgisayar getirmeniz gerekmektedir.

 

Kurs Konuları ve Örnek Programı
 • Veriseti oluşturma, değişkenler, p değeri, güven aralıkları, tanımlayıcı istatistikler, istatistiksel yöntem seçimi,
 • Histogram, box-plot, hata grafiği (error plot), density grafikleri...
 • Ki-kare, Fisher ve dört gözlü tablolar
 • t-testi, Mann Whitney U, Wilcoxon, İşaret Testi,
 • Varyans analizine giriş, ANOVA, Kruskal-Wallis
 • Olasılık,
 • Tanısal testlerin değerlendirmesi, ROC analizi, Youden J indeksi,
 • Olabilirlik olasılıkları (+LR, -LR), Fagan nomogramı, NNT, NNH, interaktif diyagramlar, interval LR
 • Dört gözlü tablolardan duyarlılık, özgüllük analizi, PPV, NPV

 

ÖRNEK PROGRAM

 

 1. GÜN

08:30 – 09:00 Kahvaltı

09:00 – 09:15 Açılış, kursun tanıtımı Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

09:15 – 10:30 Veriseti İçin Gerekli Kavramlar (değişken tipleri, merkezi dağılım ölçütleri), veritabanı hazırlama ve veri girişi Prof. Dr. Haldun AKOĞLU

10:30 – 10:45 ARA

10:45 – 11:30 Pratik Tüm eğitmenler

11:30 – 12:00 p değeri, güven aralığı Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

12:00 - 12:30 İstatistiksel yöntem seçimi Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

12:30 – 13:30 ÖĞLE ARASI

13:30 – 14:30 Ki-kare testi Doç. Dr. Gökhan AKSEL

14:30 - 15:00 Pratik Tüm eğitmenler

15:00 – 15:15 ARA

15:15 – 16:00 İki grup ortalama/ortanca karşılaştırılması (t- testi, Mann Whitney U, Wilcoxon) Doç. Dr. Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU

16:00 – 16:45 Pratik Tüm eğitmenler

16:45 – 17:00 Gün sonu değerlendirmesi Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

 

 1. GÜN

08:30 – 09:00 Kahvaltı

09:00 – 09:45 Olasılık (RR, OR, NNT) Doç. Dr. Gökhan AKSEL

09:45 – 10:15 Pratik Tüm eğitmenler

10:15 – 10:30 ARA

10:30 – 11:30 Tanısal testler (Sensitivite, spesifisite, LR, ROC analizi)

 

Doç. Dr. Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU

11:30 – 12:30 Pratik Tüm eğitmenler

12:30 – 13:30 ÖĞLE ARASI

13:30 – 14:15 İkiden fazla grup ortalama/ortanca

karşılaştırması (Anova, Kruskall, Wallis) Prof. Dr. Haldun AKOĞLU

 

14:15 – 15:00 Pratik Tüm eğitmenler

15:00 – 15:15 ARA

15:15 – 16:30 Pratik, genel tekrar Tüm eğitmenler

16:30 – 16:45 Soruların cevaplanması Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

16:45 – 17:00 Kapanış

Klinisyenler için Araştırma Planlama Kursu

Klinisyenler için Araştırma Planlama Kursu

 

Kursun Amacı

Bu kursumuz 2 günlük metodoloji ve pratik ağırlıklı formatıyla yeni kurslarımızdandır. İstatistik 1 ve 2 almadan önce bilinmesi gereken araştırma yapısı, planlaması, çalışma tipleri, dizayn, metodoloji, etik, editörlerin dikkat ettiği özel hususlar gibi noktalar konuşulmakta ve uygulamalı olarak baştan aşağı bir çalışmanın planı yapmanız sağlanmaktadır. Kurslarımızın doğal düzeni olan Araştırma Planlama, İstatistik 1, Makale Yazma, İstatistik 2 en verimli sıradır.

 
Kurs Planı

Kurs her iki gün için sabah 9'da başlayıp 17'de bitecek şekilde planlanmıştır. Kursun yarısı teorik yarısı pratik şekilde planlanmıştır.

 
Katılım Şartları

Acil Tıp Uzman ve Asistanları , Diğer branşlar olacak şekilde kotalandırılmıştır.

 
Katılımcı sayısı ve Oturma Düzeni

Bu kursun oturma düzeni U düzenidir. Katılımcı sayısı 25’dir.

 
Kursa nasıl kayıt yaptırırım?

Önkayıt yaptıranlara kayıtlar alınmaya başlandığında kesin kayıt için e-posta ile kayıt ücreti ödeme linki gönderilecektir. Ödemesini belirtilen süre içinde tamamlayanların kayıtları onaylanacaktır. Kaydını tamamlamayanların yerine belirtilen süre sonunda yedek listeden kursiyer davet edilecektir.

 
Kurs fiyatı ve dahil olanlar: Kurs ücreti 1000 liradır.
 • Sabah Kahvaltıları
 • Gün için sınırsız sıcak soğuk içecek ve tatlı-tuzlu ikramlar
 • Defter, kalem ve TATD ATAK Kupası
 • İsme özel hazırlanmış sunum ve veri dosyalarının bulunduğu USB
 • Kursa özel online sunum ve veri dosyaları klasörü
 • Kursa özel Whatsapp iletişim grubu
 
Getirilmesi gerekenler

İnternete kablosuz bağlanabilen bir dizüstü bilgisayar getirmeniz gerekmektedir.

 
Örnek Program

 

 1. Gün

Saat Ders

Kahvaltı

9:00 - 9:15 Açılış

9:15 - 10:00 Araştırma konusu, sorusu, hipotez, PICO, değişken tipleri, sonlanım

ölçütleri ve çeşitleri Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Kahve Molası

10:15 - 11:00 Literatür taraması (Literatür taraması yapma, ileri düzey arama oluşturma

(boolean arama dizinleri, MeSH veritabanı, arama hedge oluşturma...) Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

11:00 - 11:30 Araştırma Kayıt Sistemleri (Clinicaltrials, ISRCT, Euderact, vs)

Prof. Dr. Murat Ersel

Kahve Molası

11:45 - 12:45 Yan tutma (bias) çeşitleri ve önleme yolları

Çalışmaya alma, çıkarma kriterleri hazırlama, Randomizasyon çeşitleri ve uygulamaları, Örnekleme çeşitleri ve uygulamaları, Maskeleme, körleme, sistematik ve random hatalar, Prof. Dr. Murat Pekdemir

Öğle Yemeği

13:45 - 17:00 Literatür tarama pratiği

Çalışma dizaynı ve istatistiksel teste göre örneklem büyüklüğü hesaplama ve pratiği

Randomizasyon pratiği

Araştırma konusundan araştırma sorusuna oradan hipoteze PICO

 

 1. Gün

Saat Ders

Kahvaltı

09:00 - 09:20 Klinik araştırma tipleri (genel bakış) - Prof. Dr. Orhan Çınar

09:20 - 10:30 Gözlemsel çalışmalar: kohort, kesitsel, vaka-kontrol çalışmaları

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Kahve Molası

10:45 - 11:15 Metodolojik Çalışmalar: Tanısal değerlilik

Prof. Dr. Orhan Çınar

11:15 - 11:45 Tanımlayıcı çalışmalar, Anket/Ölçek Çalışmaları

Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Kahve Molası

12:00 - 13:00 Deneysel Çalışmalar ve Randomize Kontrollü Çalışmalar

Prof. Dr. Murat Ersel

Öğle Yemeği

14:00 - 14:30 Etik onam, etik ihlaller ve çeşitleri

Yazarlık kriterleri, yazar sorumlulukları... Prof. Dr. Murat Pekdemir

14:30 - 17:00 Aynı konuda farklı araştırma tasarımları

Küçük Grup Çalışmaları

17:00 - 17:30 Kursun Genel Değerlendirmesi

Geri bildirimler, Kapanış

Klinisyenler İçin Makale Yazımı Kursu

Klinisyenler için Makale Yazımı Kursu

 

Kursun Amacı

Bu kursumuz özellikle “Araştırma Planlama” ve “Temel İstatistik-1” kurslarımızı alan kursiyerlerimizin elde ettikleri verileri etkin, sistematik ve bilimsel bir şekilde nasıl raporlayacaklarını öğrenmelerine odaklanmaktadır. “IMRAD” protokolüne uygun şekilde makale yazımının nasıl yapılacağının anlatılmasının yanında bir makalenin diğer önemli bileşenleri olan “cover letter”, “title page” benzeri ek belgelerin hazırlanması, yazının dergiye yüklenmesi öncesinde intihal kontrollerinin yapılması, makale yazımını kolaylaştıran özellikle referans yazımı programlarının kullanılması ve sistematik literatür taramasının nasıl yapılması gerektiği gibi önemli başlıklarda kursumuzun öğrenim hedefleri arasında yer almaktadır.

 

Kurs Planı

Kursumuz iki gün boyunca sabah 09:00’da başlayıp öğleden sonra 17:00’de bitecek şekilde planlanmıştır. Kursun yarısı teorik yarısı pratik şeklindedir.

 

Katılım Şartları

Acil Tıp Uzman ve Asistanları , Diger branslar olacak şekilde kotalar belirlenmiştir. Kesin bir kural olmamakla birlikte kurstan ideal olarak yararlanmak için sırasıyla “Araştırma Planlama” ve “Temel İstatistik-1” kurslarının alınmış olması gerekmektedir.

 

Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni

Bu kursun oturma düzeni U düzenidir. İdeal katılımcı sayısı eğitimci başına 5-6 kişi olacak şekilde 25-30 kişidir.

 

Kursa nasıl kayıt yaptırırım?

Ön kayıt yaptıranlara kayıtlar alınmaya başlandığında kesin kayıt için e-posta ile kayıt ücreti ödeme linki gönderilecektir. Ödemesini belirtilen süre içinde tamamlayanların kayıtları onaylanacaktır. Kaydını tamamlamayanlar yerine belirtilen süre sonunda yedek listeden kursiyer davet edilecektir.

 

Kurs fiyatı ve dahil olanlar: Kurs ücreti 1000 liradır.
 • Sabah Kahvaltıları
 • Öğle Yemeği
 • Gun icin sınırsız sıcak soguk icecek ve tatlı-tuzlu ikramlar
 • Defter, kalem ve TATD ATAK Kupası
 • İsme ozel hazırlanmıs sunum ve veri dosyalarının bulundugu USB
 • Kursa ozel online sunum ve veri dosyaları klasoru
 • Kursa ozel Whatsapp iletisim grubu

 

Getirilmesi gerekenler

İnternete kablosuz baglanabilen bir dizustu bilgisayar getirmeniz gerekmektedir.

 

 

MAKALE YAZIMI KURSU / Örnek Program
 1. Gün

SAAT KONU SUNUMU YAPAN

08.30-09.00 --KAHVALTI--

09.00-09.30 Açılış-Kurs tanıtımı Ş. Kerem ÇORBACIOĞLU

Gökhan AKSEL 09.30-10.00 Akademik makale türleri N. Özgür DOĞAN

10.00-10.30 Makale yazma kılavuzları: STARD kılavuzu,

CONSORT Kılavuzu, STROBE kılavuzu ve diğerleri

Murat ERSEL

10.30-11.00 --KAHVE MOLASI--

11.00-11.45 Makalenin temel çatısının yazılması: IMRAD-1:

Giriş-Metot

Murat PEKDEMİR

11.45-12.30 Makalenin temel çatısının yazılması: IMRAD-2:

Bulgular-Tartışma-Sonuç

Haldun AKOĞLU

12.30-13.30 --ÖĞLE ARASI--

13.30-14.00 Makalenin diğer önemli bileşenleri:

Akılcı başlık seçimi, Özet, Anahtar kelimeler, Cover Letter, Title Page, Teşekkür, Yazar bilgileri

Haldun AKOĞLU

14.00-15.00 PRATİK: Araştırma makalesi örnekleri;

İyi ve yetersiz örnekler

Ş. Kerem ÇORBACIOĞLU Gökhan AKSEL 15.00-15.30 --KAHVE MOLASI--

15.30-17.30 PRATİK: Araştırma makalesi yazma

 1. Gün

Saat Ders

Kahvaltı

09:00 - 09:20 Klinik araştırma tipleri (genel bakış) - Prof. Dr. Orhan Çınar

09:20 - 10:30 Gözlemsel çalışmalar: kohort, kesitsel, vaka-kontrol çalışmaları

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Kahve Molası

10:45 - 11:15 Metodolojik Çalışmalar: Tanısal değerlilik

Prof. Dr. Orhan Çınar

11:15 - 11:45 Tanımlayıcı çalışmalar, Anket/Ölçek Çalışmaları

Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Kahve Molası

12:00 - 13:00 Deneysel Çalışmalar ve Randomize Kontrollü Çalışmalar

Prof. Dr. Murat Ersel

Öğle Yemeği

14:00 - 14:30 Etik onam, etik ihlaller ve çeşitleri

Yazarlık kriterleri, yazar sorumlulukları... Prof. Dr. Murat Pekdemir

14:30 - 17:00 Aynı konuda farklı araştırma tasarımları

Küçük Grup Çalışmaları

17:00 - 17:30 Kursun Genel Değerlendirmesi

Geri bildirimler, Kapanış

Ölçme ve Değerlendirme Kursu

Ölçme ve Değerlendirme Kursu

 

Kursun Amacı

Acil tıp eğiticileri ve acil tıp alanında akademik kariyer yamak isteyen genç acil tıp uzmanları için bilgi, beceri ve davranışı ölçme ve değerlendirme becerisinin tüm yönlerinin kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Kurs Planı

Kurs 2 (iki) gün boyunca saat 09:00'dan 17:00’a kadar sürecek şekilde planlanmıştır.

 

Katılım Şartları

Bu kursa katılım için katılımcıların tercihen eğitici kadrosunda olmaları, eğitici eğitimi kursu almış olmaları ve aktif olarak acil tıp kliniğinde çalışıyor olmaları beklenmektedir.

 

Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni

Katılımcı sayısı 12-20 arasındadır. Bu kursun oturma düzeni U düzenidir. Uygulamalar 2 veya 3 grup şeklinde yapılmaktadır.

 

Kursa Nasıl Kayıt Yaptırırım?

Ön kayıt yaptıranlara kayıtlar alınmaya başlandığında kesin kayıt için e-posta ile kayıt ücreti ödeme linki gönderilecektir. Ödemesini belirtilen süre içinde tamamlayanların kayıtları onaylanacaktır. Kaydını tamamlamayanlar yerine belirtilen süre sonunda yedek listeden kursiyer davet edilecektir.

 

Kurs Fiyatı ve Dâhil Olanlar: Kurs ücreti KDV dâhil 900 TL’dir.
 • “Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme İçin Pratik Rehber” veya “Bir Bakışta Tıp Eğitimi” kitabı
 • TATD defteri ve kalemi
 • Aralarda sınırsız sıcak soğuk içecek ve tatlı-tuzlu ikramlar

 

Getirilmesi gerekenler

Yoktur.

 

Kurs Konuları ve Programı
 1. GÜN

09:00-09:30 Tanışma, beklentilerin alınması ve kurs içeriğinin tanıtılması

09:30-09:45 Acil Tıpta Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş

09:45-10:00 Uygulama: 1 adet çoktan seçmeli sınav sorusu hazırlama

10:20-11:00 Kuramsal Sınavlar

Çoktan Seçmeli Sınav Sorularının Hazırlanması

Çoklu Doğru-Yanlış Sorularının Hazırlanması

11:00-11:30 Uygulama: Çoktan Seçmeli Sınav – Hazırlanan ÇSS sorular ile

11:30-12:00 Yapılandırılmış Sözlü Sınavlar (YSS) ve Kontrol Listelerinin Hazırlanması

13:00-13:40 Uygulama: Yapılandırılmış Sözlü Sınav için Kontrol Listesi Hazırlama

13:40-14:25 Uygulama: ÇSS Değerlendirilmesi

14:45-15:15 Yapılandırılmış Klinik Sınav (YKS-OSCE-NÖKS)

15:15-16:45 Uygulama: YKS planlaması

16:45-17:00 Gün sonu geri bildirimlerin alınması

 1. GÜN

09:00-09:40 Yapılandırılmış Kuramsal Sınavlar - CORE, Hasta Yönetim Problemleri

09:40-10:10 Uygulama: CORE Sınavı Hazırlama

10:30-11:00 Mini-CEX ve DOPS

11:00-11:30 Uygulama: Mini-CEX

11:30-12:00 360 Derece Değerlendirme

13:00-13:20 Diğer Yöntemler: Global Değerlendirme ve Portfolyo

13:20-13:50 Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

14:10-16:30 Uygulama: 3 istasyonlu YKS ve YSS Sınavı

16:30-17:00 Eğitim sonu değerlendirme ve geri bildirimlerin alınması

Klinisyenler İçin İstatistik-1 ONLINE

ATAK Online - Klinisyenler için İstatistik-1 Kursu

Kursun Amacı

En eski ve klasik kursumuz Klinisyenler için İstatistik-1 kursumuzu sizler için online platforma taşımız bulunmaktayız.  Kursumuzun toplam süresi 14 gün olarak belirlenmiştir. Kursumuz temelde her biri iki gün süren 4 modül olarak belirlenmiştir. Her modül temel konu anlatımlarının önceden kaydedildiği ders videolarından, SPSS ve Jamovi gibi programlardaki bazı prosedürlerin kayıtlarını içeren kısa eğitici videolardan, kursiyerlere verilecek ödevlerden ve her modülün sonunda tüm eğitmenlerin katılacağı online pratiklerden oluşmaktadır. Bu Kursumuzda temel istatistiksel analiz metotlarını uygulamalı olarak öğretmekteyiz.

Kurs Planı

Kursumuz toplam 14 gün sürmekte ve 4 temel modülden oluşmaktadır. Her modül için hazırlanan iki veya daha fazla eğitici videonun ilgili günler içerisinde izlenmesi ve verilen ödevlerin yapılması gerekmektedir. Modüllere ayrılan sürenin son gününde günün tüm eğitimcilerin katıldığı "Zoom" üzerinden canlı pratiğimiz yapılmaktadır. Bu pratikte örnek veri setleri üzerinde çalışılmakta ve konunun pekişmesi sağlanmaktadır. Ayrıca pratikler süresince kursiyerlerimizin konu ile ilgili soruları da yanıtlanmaktadır.

Bu pratiklerin günleri (14 gün süresince toplam 4 ayrı gün) kurs başlangıcında tarih olarak net şekilde size bildirilecektir. Bu dönemde mutlaka iş planınızı iyi ayarlayıp pratik dersler için boşluk yaratmalısınız. Bu kursumuzdan en iyi şekilde yararlanmanız için gerekli bir kuraldır.

Katılımcı Sayısı ve Online Platform

Bu kursumuz "Google Classroom" üzerinden yapılmakta ve canlı derslerimiz "Zoom" üzerinden gerçekleşmektedir.

Katılımcı sayısı 15’dir

Kursa nasıl kayıt yaptırırım?

Ön kayıt (www.aciltipakademisi.org) yaptıranlara kayıtlar alınmaya başlandığında kesin kayıt için e-posta ile kayıt ücreti ödeme linki gönderilecektir. Ödemesini belirtilen süre içinde tamamlayanların kayıtları onaylanacaktır. Kaydını tamamlamayanlar yerine belirtilen süre sonunda yedek listeden kursiyer davet edilecektir.

Kursa dahil olanlar ve Kurs ücreti:

Kurs ücreti: 1000 liradır.

 • Kursa özel online sunum ve veri dosyaları klasörü

 • Konu anlatımlarına özgü video kayıtları

 • SPSS ve Jamovi programlarında test prosedürlerinin yapılmasına dair kısa videolar

 • Test seçim algoritmaları

 • Kursa özel Whatsapp iletişim grubu

Hazır edilmesi gerekenler

İçerisinde SPSS ve Jamovi programları yüklü kendinize ait bir kameralı bir dizüstü bilgisayarınızın olması gerekmektedir. Ayrıca internet bağlantınızın güçlü olması canlı pratiklerde sorun yaşamamanız açısından önemlidir. 

Kurs Konuları ve Örnek Programı

 • Veriseti oluşturma, değişkenler, p değeri, güven aralıkları, tanımlayıcı istatistikler, istatistiksel yöntem seçimi,

 • Histogram, box-plot, hata grafiği (error plot), density grafikleri...

 • Ki-kare, Fisher ve dört gözlü tablolar

 • T-testi, Mann Whitney U, Wilcoxon, İşaret Testi,

 • Varyans analizine giriş, ANOVA, Kruskal-Wallis

 • Olasılık, NNT, NNH

 • Tanısal testlerin değerlendirmesi, ROC analizi, Youden J indeksi, Olabilirlik olasılıkları (+LR, -LR), Fagan nomogramı

 • Dört gözlü tablolardan duyarlılık, özgüllük analizi, PPV, NPV

ÖRNEK PROGRAM

Online İstatistik Programı (14 günlük program)

Günler

Modüller

Konular

Eğitmen

1-3. günler

Modül 1

 • Veri seti için Gerekli Kavramlar (değişken tipleri, merkezi dağılım ölçütleri), veri tabanı hazırlama ve veri girişi

Prof. Dr. H. Akoğlu

3. gün Akşam

Pratik

Modül 1 pratiği

Tüm eğitmenler

4-7. günler

Modül 2

 • Olasılık Teorisi ve P değeri
 • Ki-Kare & McNemar

 • İkili grup karşılaştırmaları (T testi vs)

 

Doç. Dr. Ş.K Çorbacıoğlu

Doç. Dr. G. Aksel

Doç. Dr. Ş.K. Çorbacıoğlu

7. gün Akşam

Pratik

Modül 2 pratiği

Tüm eğitmenler

8-10. günler

Modül 3

 • Risk ölçütleri, olasılık

 • Tanısal değerlilik çalışmaları

Doç. Dr. G. Aksel

Doç. Dr. Ş.K. Çorbacıoğlu

10. gün Akşam

Pratik

Modül 3 pratiği

Tüm eğitmenler

11-14. günler

Modül 4

 • İkiden Fazla Grup Karşılaştırması 

Prof. Dr. H. Akoğlu

14. gün Akşam

Pratik

Modül 4 pratiği ve GENEL TEKRAR

Tüm eğitmenler

 

Modül 1 

  * Veri seti için gerekli kavramlar (değişken tipleri, merkezi dağılım ölçütleri vb.),

     veri tabanı hazırlama ve veri girişi

Modül 2

  * Olasılık teorisi ve P değeri

  * Nominal değişenlerde grup karşılaştırmaları (Ki-Kare, Fisher, McNemar, Qohran’s Q.)

  * Sayısal değişkenlerde iki gurup karşılaştırmaları

Modül 3 

  * Risk ölçütleri, olasılık (RR, OR, RRR, ARR, NNT/NNH)

  * Tanısal değerlilik çalışmaları

Modül 4 

  * Sayısal değişkenlerde ikiden fazla gurup karşılaştırmaları 

    (ANOVA, Kruskal Wallis) 

PRATİKLER 

  * Her modül bitiminde eğitmenlerimizle birlikte 

    online pratik uygulamalar ve soru-cevap bölümü olacaktır.

 

Tamamlanmış Kurslarımız

Tamamlanan Kurslarımız

 

Klinisyenler için İstatistik -1 Kursları

Kurs

Koordinatör

Tarih

Yeri

TİK-1 # 9

Prof. Dr. Murat Pekdemir

14-15 Aralık 2019

Ankara

TİK-1 # 8

Prof. Dr. Murat Pekdemir

26-27 Ekim 2019

Trabzon

TİK-1 # 7

Prof. Dr. Murat Pekdemir

9-10 Mart 2019

İstanbul

TİK-1 # 6

Prof. Dr. Murat Pekdemir

12-13 Aralık 2018

İzmir

TİK-1 # 5

Prof. Dr. Murat Pekdemir

28-29 Nisan 2018

İstanbul

TİK-1 # 4

Prof. Dr. Murat Pekdemir

24-25 Mayıs 2016

Trabzon

TİK-1 # 3

Prof. Dr. Murat Pekdemir

28-29 Nisan 2016

İzmir

TİK-1 # 2

Prof. Dr. Murat Pekdemir

3-4 Mart 2016

İstanbul

TİK-1 # 1

Prof. Dr. Murat Pekdemir

20-21 Kasım 2015

Ankara

 

Klinisyenler için İstatistik -2 Kursları

Kurs

Koordinatör

Tarih

Yeri

TİK-2 # 3

Prof. Dr. Murat Pekdemir

8-9 Şubat 2020

İstanbul

TİK-2 # 2

Prof. Dr. Murat Pekdemir

4-5 Mayıs 2019

İstanbul

TİK-2 # 1

Prof. Dr. Murat Pekdemir

13-14 Ekim 2018

Ankara

         

 

Klinisyenler için Makale Yazma Kursu

Kurs

Koordinatör

Tarih

Yeri

MY # 1

Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Doç. Dr. Gökhan Aksel

4-5 Ocak 2020

Ankara

 

 

 

Klinisyenler için Araştırma Planlama Kursu

Kurs

Koordinatör

Tarih

Yeri

APK # 2

Prof. Dr. Orhan Çınar

28-29 Eylül 2019

İzmir

APK # 1

Prof. Dr. Orhan Çınar

13-14 Nisan 2019

Ankara

         

 

Ölçme Değerlendirme Kursu

Kurs

Koordinatör

Tarih

Yeri

ÖD # 3

Prof. Dr. Cem Oktay

4-5 Haziran 2015

İstanbul

ÖD # 2

Prof. Dr. Cem Oktay

19-21 Şubat 2015

İzmir

ÖD # 1

Prof. Dr. Cem Oktay

4-6 Eylül 2014

Antalya

 

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX_s8ZOZRbA3QQFPdf-NYVtT5X40h40rJPBGjO6eCC6Jde3A/viewform?embedded=true" width="640" height="3329" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Yükleniyor…</iframe>

%d blogcu bunu beğendi: