ikili sütun şablonu

Doç. Dr. Ş. Kerem Çorbacıoğlu
BAŞKAN

Doç. Dr. Gökhan Aksel
SEKRETER