Hakkımızda
Kurullar
Üyeler
İletişim
Hakkımızda

ACİL TIP AKADEMİSİ (ATAK) acil tıp uzmanlarının akademik bilgi üretme konusundaki yetkinliklerini arttırma konusunda çalışmalar yapmaktadır.

 

Amaç ve Faaliyet Alanları
 • Genç akademisyenler başta olmak üzere tüm Acil Tıp uzmanlarının,
 • mezuniyet sonrası eğitimlerine katkıda bulunmak, 
 • mesleksel gelişimlerini desteklemek, 
 • profesyonelliklerine katkıda bulunmak, 
 • bu doğrultuda eğitimler ve kurslar düzenlemek, 
 • bilimsel çalışmalara destek sağlamak, 
 • güncel acil tıp pratiğine yardımcı olabilecek bilimsel rehber kitapların oluşturulmasını sağlamak veya
 • çevirilerini yapmak

şeklinde özetlenebilir.

 

Türkiye Acil Tıp Akademisi aşağıdaki kursları düzenlemektedir. Bu kurslar planlamaya alındıkça bu form aracılığıyla ön kayıt yaptırabilirsiniz. Ön kaydınız uygun görülürse (her kursun katılımcı kriterleri farklıdır) kesin kayıt yaptırmanız için size e-posta gönderilecektir.

 

KURSLARIMIZ
 • Araştırma Planlama Kursları
 • İstatistik Kursları
 • Makale Yazma Kursları
 • Ölçme ve Değerlendirme Kursları

 

Eğitimler ve Nitelikleri

 

1-Araştırma Planlama Kursları

Bir araştırma planlanırken seçilecek uygun araştırma metodunun saptanması, bu metodun detayları ve nasıl uygulanacağı ile ilgili kurslardır.

Hedef Kitle: Uzman doktorlar, öğretim üye ve elemanları

 

2-İstatistik Kursları

Araştırmalardan elde edilen verilerin istatistiksel olarak analiz ve yorumlanmasına yönelik bilgilerin verildiği kurslardır. 

 

3-Makale Yazma Kursları

Tamamlanmış bir bilimsel çalışmanın makaleye dönüştürülürken takip edilmesi gereken kılavuzların, yazım esnasında dikkat edilecek hususların öğretildiği kurslardır. 

 

4-Ölçme ve Değerlendirme Kursları

Asistan ve öğrenci eğitimlerinin sonuçlarının ve etkinliğinin modern uygulamalar eşliğinde nasıl değerlendirileceğine yönelik kurslardır.

Hedef Kitle: Öğretim üye ve elemanları

 

 

Kurullar

Doç. Dr. Ş. Kerem Çorbacıoğlu
BAŞKAN

Doç. Dr. Gökhan Aksel
GENEL SEKRETER

Kurs Koordinatörleri

 

Kurs

Koordinatör

Eğitici Eğitimi

Prof. Dr. Ersin Aksay

Ölçme ve Değerlendirme

Prof. Dr. Cem Oktay

İstatistik 1 Kursu

Prof. Dr. Murat Pekdemir

İstatistik 2 Kursu

Prof. Dr. Murat Pekdemir

Araştırma Planlama Kursu

Prof. Dr. Orhan Çınar

Makale Yazma Kursu

Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Hayvan Deneyi Modelleri Kursu

Prof. Dr. Süleyman Türedi

Literatür Tarama (Kurslar Kongresi)

Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Bildiri Hazırlama (Kurslar Kongresi)

Doç. Dr. Nurettin Özgür Doğan

Yazılımlar (Kurslar Kongresi)

Doç. Dr. Gökhan Aksel

Makale okuma ve değerlendirme 

Doç. Dr. Nurettin Özgür Doğan

Üyeler

Prof. Dr. Murat Pekdemir

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Süleyman Türedi

Prof. Dr. Murat Ersel

Prof. Dr. Orhan Çınar

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Cem Oktay

Doç. Dr. N. Özgür Doğan

Doç. Dr. Ş. Kerem Çorbacıoğlu

Doç. Dr. Gökhan Aksel

Doç. Dr. M. Ali Karaca

Doç. Dr. Erkman Sanrı

 
 

Dr. Öğr. Gör. Alp Şener

İletişim

e-posta adresi: atak@tatd.org.tr

 

DİĞER SORU ve SORUNLARINIZ İÇİN

TATD Sekreteri ve İktisadi İşletmesi Müdürü: Aytül Kuşçu

TATD Sekreteri: Alp Akın

E-posta: turkiyeatd@gmail.com

Telefon: 0 (312) 438 12 66

Adres: 

https://www.tatd.org.tr

Twitter: @akademiaciltip

Instagram: @aciltipakademisi

%d blogcu bunu beğendi: